~ En blaska för mindre vetande ~
MONDAY 19 MARCH 2018
HÄSSLEHOLMS MUSIKFORUM 1977-2018

kulturarv

Marinens Musikkår läggs ner

Sveriges musikhistoria är till stor del präglad av de musikkårer som förr i tiden var förlagda på de olika militära inrättningarna runt om i landet. Dessa var en central del av den musikutbildning som man kunde få under 1800-talet och i början av 1900-talet och det var även här man hittade många av de som skulle komma att bli lärare när man startade upp de kommunala musikskolorna som sedermera tog över den utbildande rollen. Trots att regementen lades ner och militära förläggningar revs levde musiken ofta kvar på platsen då föreningar tog över driften av de militära musikkårerna. 

marinensmusikkår

Musikkårerna gick nu från att vara strikt militära till att bli en mer folklig kulturyttring där de som kunde spela ett instrument fick vara med och roa sig, även hemvärnet såg till att många kårer levde kvar i militär regi. Kommersialismens negativa verkningar slog dock hårt mot den svenska blåsmusiken, i takt med att intresset för musik flyttades från trumpeter till datorer försvann många av de professionella orkestrar vi kunde se för bara några år sedan.

Förr fanns det duktiga blåsmusiker utspridda över hela landet, musiker som blev förebilder för de unga elever som precis skulle börja sin första termin på den lokala musikskolan. Här fanns aktiva orkestrar som kunde vara ett stöd i den undervisning som bedrevs runt om i landet. Blåsmusiken är ett kulturellt arv som bör bevaras, men hur ska vi kunna bevara något om ingen med god standard kan visa nästkommande generation hur det ska utföras.?

[vsw id=”E2X6iR0Odjo” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

Marinens Musikkår är utöver armens musikkår den sista professionella musikkåren i Sverige. Den bär på 300 år av svensk historia som genom nerläggningen kommer vara svår att ta del av i framtiden och här är de kulturpolitiska målen, om än klenare formulerade än tidigare, fortfarande tydliga. Musikkårerna måste finnas kvar för att bidra till att utveckla framtida skapande förmågor, främja ett levande kulturarv som bevarar, används och utvecklas. Med sin ungdomsverksamhet i marinens ungdoms uppmärksammas även de ungas rätt till kultur.

Många Marinens Musikkår självmant ska finansiera sin verksamhet, utan att de ska få gå samma hårda väg som alla andra musikkårer för att dra runt verksamheten. En sådan lösning hade kanske kunnat fungera i några år, men vad händer när musikkåren tillslut ändå läggs ner. Kommer då de andra hårt belastade orkestrarna verkligen orka att fortsätta bedriva sin verksamhet när en förebild efter den andra försvinner ur det svenska kulturlivet?

Skriv under namninsamlingen: http://bevarammk.se/

Har du någon gammal Tidtabellen eller något annat kul som ligger och dammar i någon vrå?

Vi blir toppenglada när vi får gamla grejer!

Du kan antingen maila, posta eller besöka oss.

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.

Annonser